Femplaza Spelregels

1. Respect
Gebruik het web respectvol. Op het moment dat je website online gaat, is de informatie voor miljoenen mensen toegankelijk. Dat wil niet zeggen dat je geen kritiek kunt uiten, maar het betekent wel dat wanneer je mensen citeert of aanhaalt, je tevens naar de bron verwijst.

2. Open platform en open 'community'
Het is goed mogelijk dat er informatie is, die je niet voor iedereen toegankelijk op het web wilt plaatsen. Daar moet je Femplaza dan ook niet voor willen gebruiken. Als je informatie alleen met je ( project-) groep wilt delen, plaats die informatie dan in Onderwijs Online. Dat is ook de plek waar je met een afgeschermde groep kunt discussiëren, en waar je eenvoudig kunt e-mailen met je groepsgenoten. Femplaza is bedoeld als webruimte op het world-wide-web. Je kunt Femplaza dus benutten om informatie te delen met 'de hele wereld', maar je kunt Femplaza ook benutten om te oefenen in het bouwen van een goede website. Ook kun je Femplaza gebruiken om te enquêteren.

3. Niet-legaal
Zorg dat je geen niet-legale informatie plaatst. Dat betekent meer dan 'illegale downloads' in de vorm van Mp3- of videobestanden.. Ook het werk van een andere auteur kun je niet zonder toestemming op jouw site plaatsen. Dat betreft niet alleen een (deel van een) boek of scriptie, maar bijvoorbeeld ook foto's of tekeningen van derden.

4. Wel aansprakelijk
Besef dat je altijd voor de inhoud van je site aansprakelijk bent, en wel voor 100%.

5. Niet anoniem
Maak jezelf kenbaar. Zorg altijd voor een home of contactpagina met gegevens hoe mensen je kunnen bereiken. Wanneer je je e-mail adres plaatst, maak dan het feitelijke adres onzichtbaar door het adres te koppelen aan een <e-mail-link> d.m.v. een woord of knop. Daarmee voorkom je dat je onnodig veel SPAM in je mailbox krijgt.

6. Back-up
Bedenk dat je site altijd maar een beperkte tijd in de lucht blijft. Op termijn worden alle websites op Femplaza opgeschoond. Maak dus een back-up op je eigen computer, als je je webpagina's wilt bewaren. Doe dat ook wanneer je je site bijwerkt, want zoals je gemerkt hebt, computer-servers gaan soms gewoon stuk, ook als er heel veel voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

7. Voor onderwijsdoeleinden
De webruimte op Femplaza is bedoeld voor onderwijsdoeleinden (in het kader van je studie aan de FEM). De site is dus niet bedoeld voor commerciële activiteiten of privé doeleinden.

8. Gezamenlijke site
Wanneer je gezamenlijk een website bouwt, blijft de aanvrager degene die aansprakelijk is. Dus het samen bouwen aan één site is een kwestie van elkaar in vertrouwen nemen. Wanneer dit proces om welke reden ook, vastloopt, neem je contact op met je docent. Die kan er (in het uiterste geval) ook voor zorgen dat je site (tijdelijk) buiten bedrijf gesteld wordt of helemaal wordt opgeheven. (Bijvoorbeeld in geval van misbruik van je site door een student, voorheen groepslid, die inmiddels de HAN heeft verlaten.).

9. Geen e-mail faciliteiten
Aan de Femplaza-webruimte zit geen e-mailadres gekoppeld. Gebruik voor de persoonlijke communicatie je han-e-mail adres. Wanneer je als projectgroep gezamenlijk een website onderhoudt, kun je uitwijken naar een gezamenlijke hotmail-account.

10. De kleine lettertjes
De hierboven genoemde regels zijn voor ieder min of meer vanzelfsprekend. Toch komt het geregeld voor dat op websites bijvoorbeeld onbedoeld illegale foto's geplaatst zijn. Beroepsfotografen zijn er helemaal niet blij mee als hun werk over het web gaat, en menig rechtszaak is het gevolg. Lees de bovenstaande regels daarom goed door, en ook de regels die door de provider zijn opgesteld. Realiseer je ook dat zaken die misschien als grap(je) voor vrienden bedoeld zijn, "..." , op het wereldwijde web anders kunnen uitpakken.